Chè Tân Cương Thái Nguyên – Trà Tiến Vua

1.550.000

Những búp chè nguyên liệu lúc chưa hé ra chỉ hái đúng ngọn giống như chiếc đinh lên được gọi là Chè Tân Cương Thái Nguyênên.Thời gian hái chè đinh cũng phải từ lúc sáng sớm vì lúc đó chè đang hứng sương – cho vị chè thơm ngon nhất trong ngày.

0983 412 602